BestuurOnze vereniging kent een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, voorzitter technische- en jeugdcommissie, coördinator kantine- en parkbeheer en de commissie sponsoring, P.R. en nieuwe leden. Zij komen meestal in de eerste week van elke maand bijeen. Zijn er zaken waarvan u denkt dat zij de aandacht van het bestuur verdienen, aarzel niet en neem contact op met een van de bestuursleden. De Algemene Ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar gehouden.  

 

Naam

Functie

Telefoon

E-mail

Erik van Vliet

Voorzitter

06-25051971

e-mail

Janine Stramrood

Secretaris

0224-581392

e-mail

Dennis Ros

Penningmeester

06-12836125

e-mail

Janneke Vink

Jeugdcommissie

06-51548831

e-mail

Jan Schagen

Kantine/Parkbeheer