Nieuwsbrief februari 2019

16 februari 2019


NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2019

Callantsoog, 16 februari 2019

Beste Oghers,

In deze derde nieuwsbrief houden we jullie weer op de hoogte van enkele in het oog springende
zaken binnen en rond onze vereniging. Heb je vragen, opmerkingen, toevoegingen of ideeën?
Schroom niet om ons op te zoeken.

ZATERDAG 16 MAART 2019: ZEER BELANGRIJKE LEDENVERGADERING

ZATERDAG 16 MAART AS. VANAF 16.00 UUR houden we onze jaarlijkse ledenvergadering.
Dit jaar is dat een cruciale. We moeten in het belang van onze vereniging samen belang-
rijke beslissingen nemen en concrete acties inzetten. Daar hebben we iedereen bij nodig.
Ik vraag je dan ook dringend om, als het maar enigszins kan, de middag vrij te houden
en aanwezig te zijn.

In de bestuursvergadering van woensdag 27 februari maken we als bestuur de definitieve
agenda. Die zal er iets anders uitzien dan de afgelopen jaren. We brengen je daarna zo
snel mogelijk op de hoogte.

Dus, meld je alleen af als je echt niet kunt. We rekenen op iedereen. Competitiespelers,
recreanten, organisatoren, commissieleden, vrijwilligers, ouders van jeugdleden, dona-
teurs, sponsoren en andere betrokkenen…… denk, praat en doe mee!


OPENSTELLING KANTINE
Met ingang van 1 april aanstaande willen we, als experiment, op doordeweekse avonden de
kantine openstellen. We zijn al bezig om een aantal mensen die meestal op vaste avonden
spelen, de verantwoordelijkheid te laten nemen om de kantine, te (laten) openen en (laten)
sluiten. Zo kun je gezellig tussendoor of na afloop van je tennisavondje een drankje drinken.
We vragen je dan om zelf je consumpties met de pin (geen contant geld! ) af te rekenen. Je
kunt het vergelijken met de zelfscanner bij Albert Heijn. De kassa en pin  werken heel
eenvoudig. Zo hoeven we geen extra kantinedienst in te zetten en kun je toch gebruik maken
van onze mooie kantine. Uiteraard laat je de kantine ook weer netjes achter...

Dat kan natuurlijk alleen als we elkaar volledig vertrouwen kunnen. Ik ga ervan uit dat er
niemand is die de vereniging benadelen wil. ’t Oghe is tenslotte van ons allemaal.

Binnenkort laten we weten wie de verantwoordelijke leden zijn.

De ladder, ofwel interne competitie,  ofwel….
 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL
In de vorige nieuwsbrief  heb ik je aandacht gevraagd voor de onderlinge competitie en het
hoe en wat uitgelegd. Medio maart begint de volgende ronde. De huidige deelnemers doen
met veel plezier mee, maar we willen graag uitbreiden en zo veel mogelijk mensen op de
baan zien.
 
Ik herhaal hieronder nog even mijn oproep uit de vorige nieuwsbrief:
Ik nodig met name de betere spelers en speelsters (ranking 5 of 6) uit ook mee te doen.
Dan krijgen we een echte clubkampioenschap competitie. De laatste jaren is het niet
gelukt om een clubkampioenschap enkel te organiseren. Het zou mooi zijn als het op
deze manier wel lukt. Dus, overwin je schroom, bespreek het met elkaar en schrijf in.

Vragen? neem contact op met Erik (06-25051971) of Henk Makkreel (06-13263738).

Jantje Beton actie
Spelen is super belangrijk, maar wordt steeds minder vanzelfsprekend. Tijdens de collecte,
van 4 t/m 9 maart, halen vrijwilligers van de Tennisclub, de Voetbalvereniging en de
Hyksos geld op waarvan de helft gaat naar de projecten van Jantje  Beton en de
helft naar de verenigingen die dit bestemmen voor het organiseren van de jaarlijkse sport-
en speldag voor de jeugd van Callantsoog.
Dit jaar hebben wij ook een digitale collectebus ingezet. Deze vindt u op de facebookpagina
van T.C. ‘ Oghe. Doet u een duit in het zakje?

Zomeravondcompetitie
De KNLTB heeft sinds een paar jaar de zomeravond competitie. Deze competitie wordt
gespeeld op de woensdagavond, er worden 4 wedstrijden gespeeld. Het gaat om 4 dubbels.
Hier lees je hier meer over. Wie doet er mee?
Aanmelden kan als team of individueel tot 10 maart as. per e-mail bij [email protected].

Tenslotte:·       
Download de KNLTB club app en reserveer je baan. Ook na de vorige nieuwsbrief zijn er
weer situaties ontstaan waarbij belangen van meerdere groepjes conflicteerden. Communiceer
derhalve duidelijk. Neem bij wijzigingen contact op met de juiste mensen. VCL (Carolien) voor
competitiezaken. Verder de evenementenkalender, website en agenda enz.
We blijven op zoek naar vrijwilligers. Bijv. voor het plannen en onderhouden van de kantinediensten
(urgent!!), maar ook voor vele andere zaken.


We blijven in contact. Veel plezier op en rond de baan.

Vragen? Opmerkingen? Ideeën? Zoek ons op!!!

Sportieve groet namens het bestuur,

Erik (van Vliet)
[email protected]
06-25051971 

Nieuwscategorieën