Nieuwsbrief juni 2020

25 juni 2020


Callantsoog, 24 juni 2020  

Beste Oghers,  

Nu het gewone tennisleven weer langzaam op gang komt informeren we je graag over enkele ontwikkelingen.

Omgang met corona

Vanaf 1 juli is er gelukkig weer meer mogelijk. Voor ons betekent het dat we de kantine en het terras weer mogen openen, mits we regelingen treffen wat betreft hygiëne en 1,5 meter afstand:

 • Ten eerste vragen we iedereen om de verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid en die van anderen (1,5 meter, handen wassen, bij klachten niet komen enz.).
 • We richten kantine en terras in op 1,5 meter afstand.
 • Er komt een looproute. Ingang van de kantine bij de kleedkamers, uitgang bij de hoofdingang bij het terras.
 • Het is belangrijk dat we zo veel mogelijk weten wie er op het park zijn. Dus benadrukken we het…..:

Reserveren van de baan

Gelukkig reserveren bijna alle leden nu via de clubapp en, in een enkel geval, via het secretariaat. Blijf dat doen. We merken dat het, zeker op avonden, weer veel drukker wordt. Dat is verheugend, maar  heeft wel consequenties:

 • Bij niet reserveren is de kans groot dat je niet kunt spelen. Doen dus.
 • Teneinde iedereen gelijke kansen te geven om te spelen passen we het systeem aan. Je kunt niet meer dan 1 uur een baan reserveren. Als het rustig is kun je natuurlijk gerust doorspelen.
 • Verder geldt dat, bij drukte, leden die willen enkelen moeten toestaan dat er twee mensen aanschuiven om te dubbelen. Houd een beetje rekening met elkaar en maak redelijke afspraken.

De extra ALV van 23 juni jl.

We hebben voor het eerst, en hopelijk voor het laatst, onze toevlucht genomen tot een online ledenvergadering. We hebben gestemd over de aanschaf van :

 • LED-verlichting
 • Een nieuwe trekker

Beide zijn met algemene stemmen (46 voor, 0 tegen) aangenomen. Dat verheugt ons zeer. De trekker wordt vrijdag as., 26 juni geleverd. De LED-verlichting wordt 3 september as. geplaatst.

Onderhoud

De kantine wordt op dit moment (bijna klaar) geschilderd door een aantal enthousiaste vrijwilligers o.l.v. Reinder. Klasse mannen.

We hebben besloten nieuwe sleepmatten aan te schaffen. De oude zijn volledig af. Dus binnenkort kun je ze bewonderen en in gebruik nemen.

Promotie en sponsoring

 • We gaan ons toeristenoffensief weer oppakken en uitvoeren. Er worden flyers verspreid onder de camping- en huisjesgasten die vanaf nu weer in groten getale toestromen.
 • We hangen bij de ingang een groot en opvallend spandoek op waarop de mogelijkheden van tennissen op ons park worden getoond.
 • Voor zowel flyers als spandoek dank aan Nico ter Haak.
 • Er komen drie nieuwe winddoeken bij. Albert Heijn, VR-bouw en Woest zijn de sponsoren.
 • We doen mee aan de actie ‘Balletje slaan’ om nieuwe mensen naar de baan te trekken. Dat heeft tot nu toe twee reacties opgeleverd. Dineke Mos en Ingeborg Kramer hebben zich over de aanmeldingen ontfermd. Dank.
 • Verdere acties richting sponsoren worden zo langzamerhand ook weer door de sponsorcommissie opgepakt.
 • We hebben een speciaal zomerabonnement ontwikkeld voor toeristen.
 • Ook is er mogelijkheid om in de zomermaanden les te nemen via Joeri.
 • De baanverhuur wordt voortvarend opgepakt. Banen (1 en 3) kunnen op de doordeweekse dagen gehuurd worden tot 17.00 u. en in de weekends tot 20.00 u. Behoudens evenementen uiteraard. Als je voor jou onbekende mensen op het park aantreft… treed ze vriendelijk tegemoet, zorg dat ze zich welkom weten en help ze waar nodig.

We dagen jullie uit om mensen uit je omgeving uit te nodigen om eens vrijblijvend een balletje met je te slaan en daarna eens te komen kijken op een husselavond. In Groote Keeten hebben de acties van Chris Kuiper en Ger/Riet Blesing al geleid tot een aardige ledenaanwas. We hebben 5 nieuwe introductieleden en 2 nieuwe jeugdleden. Bij deze heten wij jullie van harte welkom. We hopen dat jullie veel tennisplezier op de vereniging mogen hebben.

Hulde. Zegt het voort en maak reclame voor onze vereniging. Het loont echt de moeite.

Vrijwilligers en evenementen

Annemarie Ros gaat, als voorbereiding op de functie van VerenigingsCompetitieLeider (VCL) binnenkort een cursus ter certificering volgen. Dan kan zij het stokje overnemen van Carolien Meijburg, die zich, zoals al eerder gemeld, vooral gaat bezighouden met de jeugd.

Silvia Bregman c.s. hebben, nu het $25 toernooi niet doorgaat, zich gericht op een intern evenement dat plaatsvindt op zaterdag 11 juli as. Meld je aan, kom en doe gezellig mee. Hoe meer zielen…..

De husselaars van de maandagavond houden maandag 6 juli een feestelijke husselavond, ter ere van het weer open gaan van de kantine.

In september gaan we weer intertossen.

De kantinegroep gaat er alles aan doen om de kantine en het terras zo snel mogelijk weer in volle bloei te krijgen.

Tenslotte…. Wil je een handje helpen (ideetje spuien en/of uitvoeren), evenement helpen organiseren enz., schroom niet, neem contact op met het bestuur.

Bestuursvergaderingen

Volgende vergadering: maandag 24 augustus 19.30 uur.  

Vergaderdata 2020: Maandag 28 september, 26 oktober, 23 november,11 januari, ALV in februari.

Graag horen we als je wat te melden hebt. Uiteraard ben je van harte welkom om een vergadering als toehoorder bij te wonen.  

Zo maar weer. We houden contact. Voor vragen en opmerkingen weten jullie ons te vinden. Veel plezier op en rond ons park.

Namens het bestuur,

Erik (van Vliet)

Voorzitter

[email protected]

06-25051971

Nieuwscategorieën