NIEUWSBRIEF MEI 2019

14 mei 2019


Beste Oghers,

In deze vierde nieuwsbrief houden we jullie weer op de hoogte van enkele in het oog springende zaken binnen en rond onze vereniging. Heb je vragen, opmerkingen, toevoegingen of ideeën? Schroom niet om ons op te zoeken.

Terugblik op de ledenvergadering

Zaterdag 16 maart hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De opkomst was, zeker na de dringende oproepen, hoger dan de laatste jaren. 33 leden waren aanwezig. Dat is verheugend. In de bijlage onderaan deze pagina kun je het verslag van de vergadering in zijn geheel terugvinden.

Enkele belangrijke aandachtspunten:

Personalia

  • Marc (Bregman) treedt af als voorzitter jeugdcommissie.
  • Marlous (Peetoom) draagt het secretariaat over aan Janine (Stramrood).
  • Voor Reinder wordt het echt het laatste jaar als penningmeester.
  • Marlous en Marc nemen de kantine voor hun rekening.

We hebben dus nog wel een aantal vacatures. Vooral voor de jeugdcommissie en technische commissie is de vacature dringend. Dus schroom niet. We hebben je hard nodig.

Financiën

We hebben afgelopen jaar weer een kleine € 8000 ingeteerd op ons eigen vermogen. Dit kan zo niet doorgaan. We hebben een plan met speerpunten gepresenteerd om te zorgen dat we deze trend kunnen keren.

Verder hebben we als bestuur, samen met tennisschool Ruud Baars en Joeri, een concreet actieplan geformuleerd en gepresenteerd. N.a.v. dit actieplan hebben we van gedachten gewisseld hoe we dit verder uit gaan voeren. Verderop in deze nieuwsbrief melden we vast enkele initiatieven. De volledige presentatie en het actieplan ledenwerving vind je in de bijlagen onderaan deze pagina.

Whatsapp berichten

We hebben een Whatsapp groep in het leven geroepen om snel nieuwtjes bij alle leden te krijgen. We merken dat berichten via de mail en de website niet vaak genoeg worden gezien en gelezen en hopen dat via dit kanaal te verbeteren. Iedereen met een bekend mobiel nummer wordt uitgenodigd als deelnemer. Het is wel zo dat alleen de beheerders berichten kunnen sturen. Je kunt als lid dus niet in de app reageren. Dit  om oeverloze gesprekken te voorkomen. Alleen het bestuur, toernooi- en competitieleiders, trainer  en commissievoorzitters zijn voorlopig beheerder en kunnen  berichten sturen.

We missen nog een aantal mobiele nummers. Dus, mocht jouw mobiele nummer , nog niet bekend zijn bij ons, graag even aanpassen op de ledenlijst of melden bij Janine of Erik.

Evenementen en initiatieven

  • Op Hemelvaartsdag (30/5) wordt voor de eerste keer een toeristentoernooi georganiseerd. Dennis (Ros), Eltjo (Hoogenraad), Annemarie (Ros), en Tiny (Strikwerda) zijn namens ’t Oghe de organisatoren, maar werken nauw samen en worden, voor de promotie en financieel, ondersteund door camping “De Nollen". We zijn heel blij met dit initiatief. We hopen dat veel leden even komen kijken. Wij zullen als bestuur ook aanwezig zijn om zo veel mogelijk mensen enthousiast te krijgen voor onze vereniging. Zie voor de poster onze website!
  • Op zondag 16 juni vindt, onder leiding van Anna (Leeuw), Madelon (van Driel) en Merel (v.d. Ploeg), weer het jaarlijkse ouder/kind toernooi plaats. Ook daar zullen we, naast het gebruikelijke plezier, ons best om onze club te promoten bij ouders die zelf nog geen lid zijn. Wil je helpen om de gezelligheid te verhogen en met ouders en kinderen in gesprek te gaan, kom dan kijken!!
  • Noteer zaterdag 6 juli vast in de agenda. Op die dag organiseren Henk,  Sytse Strampel en Ron Wijker een spetterend nieuw evenement, “Tennis met een kennis". Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk leden komen en iemand uit de familie-, vrienden- of  kennissenkring meenemen naar het park. We organiseren een prachtige dag, met leuke activiteiten, lekker eten en drinken, enz. Je hoort gauw meer.   
  • Verder zijn er uiteraard de reguliere evenementen. Zie de kalender zowel op de website.

Woningbouwplannen op de sportvelden

Deze week verscheen een artikel in de krant waarin melding gemaakt werd van een optie tot woningbouw op het sportcomplex van de voetbal. Ik werd de volgende dag benaderd door de gemeente. Men zei het te betreuren dat dit nieuws zo plompverloren in de krant stond en benadrukten dat het nog lang zo ver niet is. Dinsdag 28 mei is in het dorpshuis een infoavond over dit onderwerp. Daarvoor hebben we een afspraak met iemand van de gemeente en krijgen we iets meer info. We houden je op de hoogte.

Cursussen KNLTB

Graag willen we je wijzen op de mogelijkheden om via de KNLTB deskundigheid op te doen voor een aantal belangrijke taken in de vereniging. We hebben een aantal mensen die al jaren deze taken gecertificeerd uitvoeren. Carolien voor de competitie, Silvia en Derek voor de toernooileiding bijvoorbeeld. We zouden graag willen uitbreiden.  Om het vak te leren biedt de KNLTB nuttige cursussen.

Bijvoorbeeld:

Dus, zie je zoiets wel zitten……… Meld je bij Janine. Bij haar kun je ook voor vragen terecht.

Zo maar weer even.

Veel plezier op  en rond het park.

Sportieve groet, namens het bestuur,

Erik (van Vliet)

[email protected]

06-25051971

Notulen ALV 15 maart 2019.docx Draaiboek Ledenwerving Oghe.docx Powerpoint presentatie ALV 18 maart.pptx

Nieuwscategorieën