Nieuwsbrief Voorjaar 2021

22 april 2021


Callantsoog, april 2021

Beste oghers,

Het blijven rare, onvoorspelbare en vaak angstige tijden. We hopen dat jullie je er zo goed mogelijk doorheen weten te slaan en wensen iedereen een goede gezondheid. Laten we goed op elkaar passen door ons in ieder geval goed aan de basisregels te houden.

Volg, voor wat betreft het tennissen, de berichtgeving via de KNLTB (https://corona.knltb.nl/nieuws/).          

Voor veelgestelde vragen: Corona: veelgestelde vragen (knltb)

Een van de laatste updates:

Kunnen de toss, de laddercompetitie of de clubkampioenschappen doorgaan?

De regel is dat maximaal 4 spelers vanaf 27 jaar met elkaar buiten mogen sporten, dus een enkelspel of dubbelspel. Dit houdt in dat er vooraf een speelafspraak wordt gemaakt met maximaal 4 personen, een baan wordt gereserveerd en na het spelen direct het park wordt verlaten. Vriendschappelijke wedstrijden tussen clubgenoten onderling, trainingswedstrijden of oefenpotjes spelen op de eigen vereniging zijn toegestaan.

Op deze manier is het organiseren van een Toss of Laddercompetitie dus mogelijk voor jeugd en volwassenen. Voor volwassenen vanaf 27 jaar geldt dat officiële interne toernooien (waaronder clubkampioenschappen) niet passen binnen de maatregelen en we roepen verenigingen op om deze pas weer te organiseren na een verdere versoepeling van de maatregelen. Voor jeugd tot 27 jaar zijn interne toernooitjes (waaronder clubkampioenschappen) met jeugdspelers van de eigen vereniging wel toegestaan.

Neem je verantwoordelijkheid, houd altijd 1.5 meter afstand en zoek de grenzen niet op. Voor het maken van een speelafspraak en baanreservering moet gebruik gemaakt worden van de knltb club-app.  

Kantine, kleedkamers en toiletten blijven vooralsnog gesloten.

Contributie 2021

De contributiebetaling gaat dit jaar via ClubCollect. Je hebt afgelopen zaterdag een e-mail gehad van ClubCollect met een link naar je persoonlijke betaalpagina. Je kunt betalen met iDeal of via automatische incasso (ineens of in 3 termijnen). 

Jaarvergadering 10 april 2021

Zaterdag 10 april 2021 hebben we voor het eerst, en hopelijk voor het laatst, een digitale algemene ledenvergadering gehouden, gelukkig met genoeg leden. Dank aan alle meedenkende leden.

De notulen verschijnen binnenkort op het beveiligde deel van de website.

Enkele belangrijke zaken volgen hieronder:

 1. Financieel We gaan als vereniging de goede kant op. Na een aantal jaren van rode cijfers zitten we, ondanks dit coronajaar, weer in de plus. Het financiële verslag van 2020 is te downloaden via: https://www.oghe.nl/alv
 2. We zijn bijzonder verheugd dat we een hoofdsponsor voor onze vereniging hebben kunnen aantrekken. Camping De Nollen gaat drie jaar een substantiële bijdrage leveren aan de verdere groei van T.C. ’t Oghe. Verdere info vind je onder het kopje ‘Sponsoring’.
 3. Functies bestuur en coördinatoren
  • Janine (Stramrood) was aftredend bestuurslid secretariaat. Zij was herkiesbaar en is herkozen voor de komende drie jaar.
  • Jan Schagen was aftredend als coördinator onderhoud en park. Hij was herkiesbaar is herkozen voor de komende drie jaar.  
  • Er is nog steeds een vacature voor Bestuurslid Technische Zaken. Dit bestuurslid houdt zich bezig met het aansturen van de competitie- en toernooiorganisaties en het coördineren en initiëren van de evenementen.  Een leuke en actieve functie dus. Bij gebrek aan een dergelijk bestuurslid lossen we het nu intern op, maar het zou een behoorlijke verlichting en een nieuwe impuls geven als iemand zich daar nadrukkelijk mee bezig houdt. We zijn bezig met werven, maar houden ons aanbevolen voor een ieder die belangstelling heeft. Voor info kun je bij het bestuur terecht.
  • We zijn heel blij dat Madelon (van Driel) zich bezig gaat houden met de website. Ook hier geldt dat vele handen lichter werk maken. Dennis gaat haar snel inwerken.
  • Margriet Vethman neemt de taak op zich om het ‘lief en leed’ bij te houden. Waarvoor dank.
 4. Verder hebben we aandacht besteed aan de ambities van de club. De grote lijn zoals die afgelopen jaar is ingezet houden we vast.
 5. Zoals al eerder gemeld is er een ‘commissie Warm Bad’ opgericht die zich actief gaat richten op de werving en landing van nieuwe leden en het trekken van toeristen. Ger Blesing is de kartrekker van deze commissie. We kunnen daar echt nog wat actieve mensen bij gebruiken, dus laat van je horen! Meld je bij Ger of bij het bestuur.
 6. Dit is het laatste jaar geweest dat Reinder Stramrood de coördinatie heeft gedaan voor de Jantje Beton collecte. Dit jaar heeft de collecte digitaal plaatsgevonden en heeft € 200 opgebracht, waarvan € 100 voor de club. We zoeken iemand die deze klus volgend jaar op zich wil nemen.  Graag melden bij het bestuur.  
 7. We zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken om een overkapping te plaatsen tussen de bestuurskamer en de kantine.
 8. We hebben het baanreglement aangepast voor wat betreft het spelen met introducés:
  • Het is een introducé toegestaan 3 keer per seizoen te spelen met een lid van de vereniging. N.B. Altijd een baan reserveren met vermelding van de introducé.
  • In afwijkende gevallen dient contact opgenomen te worden met het bestuur en wordt een passende regeling getroffen.

Jeugd

De zomerlessen zijn inmiddels weer met veel enthousiasme door Joeri gestart. De competities liggen vooralsnog helaas nog stil. Er is wel versoepeld met interne toernooitjes en ladderachtige activiteiten. We zijn aan het kijken en doen wat we kunnen. Als je ideeën hebt of de helpende hand wilt bieden, graag contact opnemen met Janneke (Vink).

De jeugdhussel op maandag is een onverminderd succes. Dank aan Carola c.s.

We hebben, zoals je hieronder kunt lezen, gelukkig weer meer jongere leden aan kunnen trekken. Twintigers en dertigers weten ons weer steeds meer te vinden. Een mooie ontwikkeling. Wij zullen er alles aan doen om hen zich thuis te laten voelen. Heb je ideeën… laat je horen.

Secretariaat

Afgelopen tijd hebben we weer nieuwe leden mogen verwelkomen. Zowel bij de jeugd als bij de senioren. Wij hopen dat Mike Brouwer, Tijs de Groot, Ronald en Veronika Mens, Bert de Groot, Iris Wijker, Nadine van Vuuren, Jeffrey Dekker en Jincy Kribben veel plezier zullen beleven aan de tennissport en onze vereniging.

Sponsoring

We hebben dit jaar al 13 nieuwe sponsoren mogen verwelkomen! Eén van de nieuwe sponsoren is Camping De Nollen. De Nollen heeft zich voor de komende drie jaar als hoofdsponsor aan onze vereniging verbonden. Daarmee wordt de camping onder andere de naamgever van het 25$-toernooi en het Oghe Toe toernooi.

De twaalf andere nieuwe sponsoren hebben gekozen voor een reclamebord langs baan 1 of baan 3. De reclameborden zijn een nieuwe sponsormogelijkheid. Misschien heb je ze al zien hangen. Er zijn nog wat plekjes vrij, dus als je een bedrijf weet dat interesse heeft in sponsoring: laat het ons zeker weten! Dan kan bijvoorbeeld via: 

[email protected], of bij iemand van het bestuur.

Zo maar weer even. We wensen iedereen veel plezier op en rond ons park. Voor vragen en opmerkingen weten jullie ons vast te vinden. Schroom niet om contact te zoeken.

Sportieve groet,

namens het bestuur,

Erik (van Vliet)

06-25051971

[email protected]

Nieuwscategorieën