Nieuwsbrief winter 2022

08 maart 2023


Van de voorzitter, Erik van Vliet

Buitengewone ALV en Baanrenovatie

Op 28 november jl. hebben we een zeer goedbezochte en nuttige extra algemene ledenvergadering gehouden om onder meer de baanrenovatie te bespreken en besluiten te nemen. De uitgebreide notulen zijn te vinden op de website (bovenaan de pagina https://www.oghe.nl/alv). In de vergadering is besloten dat we twee banen (baan 1 en 2) in het vroege voorjaar van 2023 gaan renoveren. Op dit moment zijn we nog in onderhandeling met twee aanbieders om de werkzaamheden uit te voeren. Voor het eind van 2022 maken we daar een definitieve keuze in. Daarnaast is besloten om een flinke slag in de duurzaamheid van ons park te maken. De energieprijzen rijzen de pan uit en maakt aanpassing hoogst noodzakelijk. We gaan zonnepanelen op het dak van de kantine plaatsen. Dat gaat flink schelen. Zie ook het kopje ‘duurzaamheid’.

Vrijwilligers

Tijdens de ALV hebben we ook uitgebreid gesproken over de dynamiek in de vereniging en een pleidooi gehouden voor de inzet van meer vrijwilligers.  Immers, zonder vrijwilligers geen evenementen en eigenlijk geen vereniging. Dus, al is het maar een klein steentje, help mee om de vereniging te laten bloeien. In de tweede week van januari 2023 (9 t/m 13-1) is het bestuur (i.c. Erik) op alle lesavonden aanwezig om alle lessers na hun training tijdens een kopje koffie/thee of frisje te ontmoeten en samen de ideeën en mogelijkheden te verkennen. 

Technische zaken

Annemarie Ros heeft aangeboden om de coördinatie van de technische zaken (competitie en evenementen) op zich te nemen. Daar zijn we heel blij mee. Onder het kopje ‘technische zaken’ lees je hier meer over.  

Financiën en Duurzaamheid, Dennis Ros

Resultaat 2022 en vooruitblik naar 2023

Met het einde van het jaar in zicht, kunnen we ook de balans gaan opmaken van het financiële resultaat dit jaar. Het vooruitzicht is positief: zwarte cijfers. De definitieve cijfers volgen uiteraard weer in het jaarverslag voor de jaarlijkse ALV van februari/ maart 2023. Over de begroting en het vooruitzicht voor 2023 valt op dit moment nog niet veel met zekerheid te zeggen. Zoals gebruikelijk volgt ook de begroting op de jaarlijkse ALV.  Zeker is wel dat ook de vereniging te maken krijgt met (soms forse) prijsstijgingen, maar daartegenover staan weer hoopvolle besparingen door verduurzaming: momenteel zoekt de Werkgroep Duurzaamheid enkele verduurzamingsmaatregelen uit, zoals zonnepanelen op het clubhuis en ledverlichting en infrarood-verwarming in het clubhuis.  

Baanrenovatie en activeren obligatieplan

De belangrijkste uitgave die voor 2023 op stapel staat is toch wel de vervanging van de kunstgrasmat op baan 1 en baan 2. Dat betekent dat ook het moment aanbreekt op het Obligatieplan te activeren om de renovatie te kunnen bekostigen. In de eerste week van januari zullen wij naar verwachting de obligaties gaan uitgeven. Iedereen die zich heeft ingeschreven voor een of meerdere obligaties ontvangt dan bericht per e-mail over de procedure. Houd je mailbox dus in de gaten! Nog niet ingeschreven? Dit is nog mogelijk t/m 31 december as. We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: de vereniging heeft de financiële bijdrage van de leden hard nodig.  

Technische zaken, toernooien en competitie, Annemarie Ros          

Al een paar jaar regel ik als Vereniging Competitie Leider (opvolger van Carolien) de KNLTB competities, met het inschrijven en het inplannen van de teams. Hierdoor deed ik stiekemweg al veel werk onder de noemer ‘technische commissie’. Vanaf komend jaar zal ik het coördineren van de evenementenkalender onder mijn hoede nemen. Mocht er iemand zijn die graag iets wil organiseren, neem dan vooral contact met mij op. Dan kijken we samen naar de planning en de mogelijkheden (Annemarie Ros, [email protected], 06-20685770). Heb jij interesse om een cursus toernooileider te volgen bij de KNLTB zodat jij namens de club officiële KNLTB toernooien kunt organiseren? Laat me dat vooral even weten, dan informeer ik je over data en mogelijkheden.

Afgelopen week hebben jullie de informatie ontvangen over inschrijven voorjaarscompetitie 2023 met alle bijlagen. Vergeet je vooral niet aan te melden, dat kan tot en met 7 januari 2023. En dan alvast een vooraankondiging voor: Op zaterdag 25 maart 2023 willen we voor de tweede keer het stampottentoernooi houden. Houd deze datum alvast maar leeg!

Sponsoring, Peter Ros

Inmiddels zijn we druk doende om te onderzoeken of padel op ons tennispark tot de mogelijkheden behoort. De padel werkgroep bestaat uit Patrick Bergman, Ben Hoogland, Ingmar Strikwerda en Peter Ros. De voorlopige inzet is 2 padelbanen, zover mogelijk verwijderd van de woonhuizen rond ons park (in verband met het geluid). De eerste contacten met de gemeente Schagen zijn gelegd, tekeningen opgevraagd en ontvangen en voorwaarden tot plaatsing onderzocht. Binnenkort hopen we in een eerste consult bij de gemeente de planologische mogelijkheden te horen. Daarbij hebben we ook bij collega bestuurders kennis opgedaan wat hun ervaringen zijn met padel. We verwachten jullie in maart 2023 meer informatie te kunnen geven. Ook de werkgroep wenst jullie fijne kerstdagen, een prettige jaarwisseling en een gelukkig en gezond 2023.

Jeugd, Janneke Vink

Afgelopen jaar hebben we super geslaagde competities gehad met goede opkomst van de kinderen. Daarnaast zijn er zelfs een paar teams kampioen geworden, heel gaaf. Geven jullie je ook weer op voor de voorjaarscompetitie 2023?! We kijken ook zeer positief terug op een zeer geslaagd jeugdkamp, dat was weer een mooie beleving. Het ouder-kind toernooi was zeer goed bezocht door bijna alle jeugdleden met ouders/opa’s/oma’s/ooms/tantes en/of goede bekenden. Op naar 2023 waarin de clubkampioenschappen voor de jeugd op het programma staan en uiteraard ook weer het ouder-kind toernooi. Een en ander zal in het nieuwe jaar op de website komen te staan en ook worden rondgemaild. Ik wens jullie allemaal hele gezellige feestdagen en alvast een gelukkig, sportief en gezond nieuwjaar en alvast veel tennisplezier in 2023 gewenst.  

Zo maar weer even. Heb je vragen? Opmerkingen? Wil je meehelpen? Schroom niet en zoek ons op.

Ook in 2023 veel tennisplezier op en rond het park.   Sportieve groet, namens het bestuur,  

Erik (van Vliet) 06-25051971 [email protected]    

Dennis (Ros) 06-12836125 [email protected]    

Janine (Stramrood) 06-29167548 [email protected]  

Nieuwscategorieën