Oghe Nieuwtjes Najaar 2021

07 oktober 2021


*Foto is gemaakt door Martin Mos tijdens het Camping De Nollen ‘t Oghe Toe Dubbeltoernooi

OGHE NIEUWS NAJAAR 2021

Van de voorzitter

Corona
Het lijkt er op dat er licht gloort aan het eind van de tunnel. Na alle beperkingen mag er gelukkig weer meer. Een overzicht in vogelvlucht:
Op 31 juli trapten we af met ons eerste officiële dagtoernooi, het Zomermix toernooi. Dat bleek een gezellig en financieel geslaagd experiment (baromzet zo’n € 350, toernooiresultaat zo’n € 150). Komend jaar zal er zeker weer een dagtoernooi volgen, misschien wel twee. Het afgelopen Camping De Nollen ‘t Oghe Toe Dubbeltoernooi kende weer een mooie bezetting en is dankzij de inzet van een enthousiaste toernooicommissie eveneens succesvol verlopen. Als kers op de taart is de competitie gelukkig weer volop in gang en er staat dit najaar ook nog een jeugdkamp op stapel.De enige regels die (nu nog) voor ons impact hebben zijn dat, bij langer zitten in de kantine, een vaccinatie- of testbewijs nodig is, waar om gevraagd kan worden en de kantine moet om 00.00 uur sluiten. Buiten, bij het bestellen en afhalen in de kantine en bij toiletbezoek is dat niet meer nodig. Blijf je verantwoordelijkheid nemen en houd je er de komende tijd nog aan.  

Rabo ClubSupport
Rabobank zet jaarlijks een deel van haar winst in om clubs financieel te ondersteunen: iedereen verdient immers een club! Wij hebben ons inmiddels aangemeld met als bestedingsdoel renovatie van het dak van het clubgebouw (zie hieronder). Van 4 tot en met 25 oktober 2021 kan je je stem op ons uitbrengen (mits je lid bent van Rabobank). Let op de brief van de bank binnenkort op je deurmat. Met de daarin vermelde stemcode kan je op 3 clubs stemmen, dus ook op TC ’t Oghe! Alvast hartelijk dank!

Woningbouw
In de bestuursvergadering van 6 september 2021 zijn twee mensen van de klankbordgroep woningbouw bij ons op bezoek geweest. Zij hebben het eerste, door de klankbordgroep ontworpen, voorschetsidee laten zien van de nieuw geplande woningbouw in het gebied van de huidige voetbal- en tennisvereniging. In deze schetsen wordt het tennisgedeelte verplaatst naar een gedeelte dat, grofweg, van de huidige baan 4 naar het huidige A-veld van de voetbal loopt, parallel aan de sloot. In de schetsen is een combinatie gecreëerd van tennis, voetbal, dorpshuis en woningbouw. We zijn als bestuur voorzichtig positief. Dat er zaken gaan veranderen rondom de vestiging van ons park is wel duidelijk, het hoe en de termijn zijn nog volstrekt onduidelijk. Het kan zeker nog wel vijf tot zeven jaar duren. Er is wel afgesproken om zo transparant mogelijk te zijn en alle ontwikkelingen te delen en voor te leggen aan de betrokken partijen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn brengen we jullie op de hoogte. 

Park- en kantinezaken
Er is sprake van terugkerende lekkage in de kantine bij (hevige) regen. Het plaatselijk repareren van de dakbedekking bleek enkele keren een oplossing, maar biedt inmiddels geen soelaas meer. Er moet haast gemaakt worden met de vernieuwing of renovatie. We kunnen niet wachten tot de bouwplannen in een verder stadium zijn. Dan is de kans groot dat de lekkages het gebouw zo ernstig aantasten dat het niet meer bruikbaar is. Vandaar dat we offertes hebben gevraagd voor de vernieuwing c.q. extra bescherming van het dak. De financiële gevolgen lees je hieronder in het financiële gedeelte. 

Uit het groot onderhoud afgelopen zomer bleek dat de tennisbanen, zeker baan 1 en 2, spoedig aan vernieuwing toe zijn vanwege de versleten toplaag. We hebben besloten om deze vernieuwing voorlopig uit te stellen totdat er meer bekend is rond de eventuele bouwplannen. We onderzoeken natuurlijk wel wat onze mogelijkheden zijn, mocht het op de huidige locatie toch tot noodzakelijke vervanging komen.

Van verschillende kanten bereikt ons de vraag of de ruimte tussen bestuurskamer en kantine overkapt kan worden. Het kan de gezelligheid verhogen en scheelt in werk (opzetten van de tent en gesleep met gasflessen bijv.). We hebben een voorlopige prijsraming laten maken van een vaste overkapping. Deze kwam, zeker als je in ogenschouw neemt dat het wellicht maar voor een aantal jaren is, veel te hoog uit. Dat wil niet zeggen dat het plan van de baan is. Wellicht zijn er betere en goedkopere alternatieven. We gaan er mee aan de slag.  

Tenslotte hebben jullie waarschijnlijk gemerkt dat er, vanaf het Camping De Nollen Oghe Toe dubbeltoernooi in de kantine alleen nog maar kan worden afgerekend met pin. Ook wij gaan met onze tijd mee. Het heen- en weer gesleep met contant geld en alles wat daar administratief bij komt kijken is tegenwoordig niet meer nodig en daar maken wij graag gebruik van. We kunnen ons voorstellen dat het even wennen is, maar hopelijk went het net zo snel als ooit de dichtgeschroefde asbakjes in de trein. 

Energie
Onze energieleverancier Sportstroom bracht ons op de hoogte van het feit, dat, zeker wat betreft gas, de energietarieven dit jaar diverse keren door het dak zijn gegaan en dat het einde van de stijging voorlopig nog niet in zicht is. Waarschijnlijk heb je de stijging van de energieprijzen ook wel meegekregen in de nieuwsmedia. We verkeerden in de ‘gelukkige’ omstandigheid dat we ons vorige energiecontract afsloten toen de tarieven op een dieptepunt lagen. Per 1 oktober jl. liep dit contract af, zodat we minimaal één jaar te maken hebben met een flinke stijging van de tarieven en dus de energiekosten. We gaan uitzoeken wat er (behalve de al aanwezige led baanverlichting) nog mogelijk is qua energiebesparing.

Financiën

Financieel zijn de coronamaatregelen dit jaar helaas nog een centraal thema: zo kon de voorjaarscompetitie niet doorgaan en moest ook het 25$-toernooi worden geannuleerd. De baromzet bedroeg daardoor op 1 september een schamele € 650. Een ander aandachtspunt zijn de sterk gestegen energietarieven die we komend jaar direct in de portemonnee gaan voelen.

Natuurlijk zijn er ook positieve punten: denk aan de flink toegenomen sponsoring, het aantrekken van Camping De Nollen als hoofdsponsor en een toename van het aantal leden. Noemenswaardig is ook de TVL-subsidie van zo’n € 2.500 van de overheid voor geleden coronaschade. Verder is de baanverhuur deze zomer door het dak gegaan: we zitten al op € 1.500 (t.o.v. € 1.000 begroot)! Vooral het boeken van de banen via tennisboeker.nl is erg populair.

Tot slot zijn er nog wat (kleine) besparingen te melden: door aanpassing van enkele abonnementen en contracten zijn de kosten voor RTV en internet gedaald evenals die van de vuilafvoer. Verder gaan we zeer waarschijnlijk over op een goedkoper verzekeringspakket. 

Al met al verwachten we dat 2021 nog geen vetpot blijkt. Gelet op onze beperkte financiële eigen middelen, betekent dat, dat sommige wensen en investeringen niet zo snel kunnen worden uitgevoerd als we soms willen. Qua investeringen zijn er, zo bleek hierboven al, drie grote thema’s die momenteel spelen: renovatie dak clubgebouw, vervangen toplaag baan 1 en 2, terrasoverkapping.

Grof gesteld zijn de benodigde investeringen hiervoor als volgt (onder voorbehoud):

  1. Renovatie dak clubgebouw: € 5.000 – 7.000
  2. Vervangen toplaag baan 1 en baan 2: € 30.000 (op basis van zandkunstgras)
  3. Terrasoverkapping: minimaal € 2.500 (sterk afhankelijk van wensen, kwaliteit en omvang) 

Deze investeringen bedragen opgeteld minimaal € 37.500. Dat kunnen we op dit moment simpelweg niet betalen. 

Momenteel worden de exacte kosten van alle investeringen op een rijtje gezet en gaan we  aan de slag met een begroting en een plan van aanpak. Begrijpelijkerwijs is dit niet van vandaag op morgen voor elkaar. Blijvend dilemma daarbij is bovendien de vraag hoe lang we nog van ons huidige park gebruik kunnen maken.

Voor de dakrenovatie zijn inmiddels offertes opgevraagd en dit moet op niet te lange termijn worden uitgevoerd. Vanwege de hoogte van het bedrag is waarschijnlijk wel een (extra) algemene ledenvergadering noodzakelijk.

Gelet op het bovenstaande hopen wij op het begrip en vooral ook het geduld van de leden dat grote, niet essentiële uitgaven, zoals de terrasoverkapping, op dit moment niet onze prioriteit maar zeker wel onze aandacht hebben. Meer informatie volgt in de komende maanden.

Jeugd

Vrijdagavond 8 oktober 2021 om 20.00 u. houden we een ouderavond in de kantine voor de ouders van onze jeugdleden. Er spelen belangrijke zaken rondom lidmaatschap, tennislessen, competities en toernooien. Hieronder meer informatie uit de uitnodiging: 

Vanuit de KNLTB is het initiatief ontstaan om de kosten van contributie, tennislessen, competitie en toernooien te combineren tot een totaalpakket. Een goede zaak, vinden wij. Tenslotte zou lid zijn van onze mooie vereniging meer moeten betekenen dan alleen 1 keer tennisles in de week. Voor meer informatie vanuit de bond verwijzen we graag naar de site van de KNLTB : Alles-in-1 | Verenigingen (centrecourt.nl)
Of het youtube filmpje  https://www.youtube.com/watch?v=XlTcTvAPdLE

Daarnaast is de gemeentesubsidie voor de jeugd inmiddels tot een minimum gedaald en komen de kosten voor de tennislessen voor een groot gedeelte voor rekening van de vereniging.   Om alles enigszins in balans te brengen hebben wij een aantal jeugdpakketten ontwikkeld die we graag aan u ter informatie en goedkeuring willen voorleggen. Uiteraard is er alle gelegenheid om vragen te stellen over deze en andere zaken. 

Competitie 

Inmiddels is de najaarscompetitie in volle gang met maar liefst tien teams! Het bijzondere daarvan is dat de jeugd met vijf teams vertegenwoordigd is. Een zeer positieve ontwikkeling. Ook zijn er spelers die voor het eerst competitie spelen en we hopen dan ook dat ze er veel plezier aan mogen beleven. Als u het leuk vindt om een van onze teams aan te moedigen, kunt u via mijnknltbtoernooi.nl, onder competities, KNLTB-competitie 2021, geplande wedstrijden, kijken welke teams de komende periode thuis spelen en hoe laat.

Voor de wintercompetitie zijn de aanmeldingen inmiddels doorgegeven aan de KNLTB en volgen er misschien nog wat wijzigingen in de (samenstelling van de) jeugdteams. Ook hier is de jeugd sterk vertegenwoordigd en we hopen dat alle teams een mooie competitie mogen beleven. Zodra de aanmelding voor de voorjaarscompetitie aan de orde is, volgt er een mailing aan alle leden.

Sponsoring 

De Sponsorcommissie heeft tezamen met andere betrokkenen binnen onze vereniging de afgelopen maanden nieuwe sponsoren binnengehaald. Nieuw is sponsoring middels reclameborden langs de banen 1 en 3. Tot op heden hebben 16 bedrijven een 3-jarig bordsponsorcontract afgesloten. Daarnaast hebben 3 nieuwe bedrijven een winddoek gesponsord, waarmee er in totaal 11 winddoeksponsoren zijn. Wij hebben verder één scorebordsponsor, er kunnen er dus nog 3 bij! De komende wintermaanden gaan wij proberen nog een aantal bordlocaties te verkopen langs baan 3 (er zijn er nog enkele beschikbaar, zegt het voort!). Verder denken we na over aanvullende  sponsormogelijkheden. Ten slotte, als corona het toelaat, willen we in het voorjaar 2022 een sponsormiddag organiseren, het liefst gecombineerd met een toernooi of evenement. Wordt vervolgd!

Secretariaat 

Afgelopen tijd hebben we weer nieuwe leden mogen verwelkomen. Wij hopen dat Sietse, Nick, Yvonne, Ilse, Ritchie en Jair veel plezier zullen beleven aan de tennissport en onze vereniging. 

Ledenpas

De huidige fysieke ledenpas met magneetstrip is verouderd. Daar waar je voorheen voor bepaalde zaken een fysieke pas nodig had, is dat nu niet meer zo. In 2021 wordt daarom gewerkt aan het realiseren van een digitale ledenpas. Zo is het duurzamer, flexibeler om aanpassingen te maken en gaat het proces van aanmelden veel sneller; nieuwe leden kunnen na aanmelding door de Ledenadministrateur gelijk de ClubApp installeren met hun ledenpas en gebruiken om te spelen.  Deze digitale pas is inmiddels voor alle leden in de ClubApp beschikbaar. De huidige fysieke pas kan daarnaast - in ieder geval - nog gebruikt worden tot en met 2022.

Zo maar weer even. Voor vragen en opmerkingen weten jullie ons vast te vinden. Schroom niet om contact te zoeken. 

Veel tennisplezier op en rond het park.

Sportieve groet,
namens het bestuur, 
Erik (van Vliet)
06-25051971
[email protected] 

Nieuwscategorieën