Baanreglement

Het spelen op de banen geschiedt volgens het z.g. afhangsysteem. Men kan voor een periode van 60 minuten een baan reserveren, voor enkelspelen alsook voor dubbelspelen, in de KNLTB.CLUB app of door de K.N.L.T.B. ledenpas door de kaartlezer te halen en een baannummer naar keuze te kiezen, met in achtneming van het baanreglement.