Baan reglement

Het spelen op de banen geschiedt volgens het z.g. afhangsysteem. Men kan voor een periode van een 45 minuten een baan reserveren, voor enkelspelen alsook voor dubbelspelen, door het KNLTB ledenpasje door de kaartlezer te halen en een baannummer naar keuze te kiezen, met in achtneming van het baanreglement.