Winterlidmaatschap

Vanaf 1 oktober is het mogelijk om winterlid te worden bij TC 't Oghe in Callantsoog. Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden.
 
Voorwaarden Winterlidmaatschap:
 
• Het winterlidmaatschap loopt van 1 oktober tot 31 maart.
 
• Het winterlidmaatschap kost € 65,00 per persoon per winterseizoen.
 
• Men moet lid zijn bij een andere KNLTB aangesloten vereniging om winterlid te worden bij TC ’t Oghe.
 
• Zonodig wordt een mailing gestuurd. 
 
• Het winterlidmaatschap wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Het lidmaatschap vervalt dus automatisch na afloop van ieder seizoen. Je kunt je elk jaar weer aanmelden.
 
• Winterleden hebben geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering van TC ‘t Oghe.
 
• Na ontvangst van de betaling ontvangt men een KNLTB pas.
 
• Deelname aan interne toernooien is toegestaan gedurende het winterseizoen.
 
• Wintercompetitie (KNLTB) spelen voor TC ‘t Oghe is mogelijk, maar de extra bondskosten komen voor rekening van het lid.        
Dit is € 17,50 per persoon.
 
• Om wintercompetitie te spelen dient men uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de competitie als lid van TC ‘t Oghe bij de KNLTB te zijn aangemeld.
 
• Voorts zijn alle bepalingen uit het huishoudelijk reglement van TC ‘t Oghe ook voor de winterleden van kracht.
 
• Voor het aanzetten van de lichtinstallatie is een sleutel verkrijgbaar tegen € 5,-- borg op het sleuteladres:  Stuyvezandeweg 53. (fam. Stramrood – tel. 0224-581392)
 
• De sleutel moet na afloop van het seizoen binnen een week worden ingeleverd.