Bestuur en commissies

Onze vereniging kent een bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en uit de voorzitters van de Technische-, de Jeugd commissies en de Coordinatoren Kantine/Parkbeheer en Sponsors/ P.R./Nieuwe leden. Zij komen meestal in de eerste week van elke maand bijeen. Zijn er zaken waarvan u denkt dat zij de aandacht van het bestuur verdienen, aarzel niet en neem contact op met een van de bestuursleden. De Algemene Ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar gehouden, uiterlijk voor 1 februari van het komende jaar.

Bij algemene vragen kun je contact opnemen met 06 291 675 48.
 

Naam

Functie

Telefoon

E-mail

Bestuur:

 

 

 

Erik van Vliet

Voorzitter / secretariaat (ad interim)

06-25051971

[email protected]

Vacature

Secretaris

 

[email protected]

Dennis Ros

Penningmeester / ledenadministratie

06-12836125

[email protected]

Janneke Vink

Jeugdcommissie

06-51548831

[email protected]

Annemarie Ros

Technische zaken / Communicatie / $25-toernooi

06-20685770

[email protected]

 

 

   

Commissies/ overige:

 

   

Jan Schagen

Parkbeheer

06-53403901

 

Peter Ros

Sponsorcommissie

06-53403901

[email protected]

Ingmar Strikwerda

Oghe Toe-toernooicommissie

   

Henk  van Houten

Ledenadministratie

  [email protected]