Bestuur en commissies

Onze vereniging kent een bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en uit de voorzitters van de Technische-, de Jeugd commissies en de Coordinatoren Kantine/Parkbeheer en Sponsors/ P.R./Nieuwe leden. Zij komen meestal in de eerste week van elke maand bijeen. Zijn er zaken waarvan u denkt dat zij de aandacht van het bestuur verdienen, aarzel niet en neem contact op met een van de bestuursleden. De Algemene Ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar gehouden, uiterlijk voor 1 februari van het komende jaar.

 

Naam

Functie

Telefoon

E-mail

Erik van Vliet

Voorzitter

06-25051971

e-mail

Janine Stramrood

Secretaris / Kantine/Parkbeheer

0224-581392

e-mail

Dennis Ros

Penningmeester

06-12836125

e-mail

Janneke Vink

Jeugdcommissie

06-51548831

e-mail

Jan Schagen

Parkbeheer

   

Peter Ros

Sponsorcommissie

06-53403901  e-mail

Annemarie Ros

Verenigings competitie leider

06-20685770

e-mail

Silvia Bregman

25$-toernooicommissie

   

Ingmar Strikwerda

Oghe Toe-toernooicommissie