Alles-in-1 voor de jeugd

Tennis is de allerleukste sport! Maar niet altijd even overzichtelijk en makkelijk te regelen. Vaak moet er voor het lidmaatschap, de competitie, tennislessen en andere activiteiten apart worden opgegeven en betaald. Dit kan anders! Daarom hebben we bij T.C. ’t Oghe Tennis Alles-in-1 geïntroduceerd. Met dit pakket kunnen kinderen het hele jaar tennissen en competitie spelen voor een vaste prijs. Zo spelen ze meer wedstrijdjes en maken ze sneller vriendjes waardoor ze meer plezier in tennis hebben.

We hebben bij T.C. 't Oghe de keuze uit drie pakketten: Brons, Zilver en Goud:

Tarieven tot 12 jaar

  BRONS ZILVER GOUD
  € 32,50/ jaar € 145,50/ jaar € 258,50/ jaar
Lidmaatschap
Deelname competitie € 15/ comp.
Tennislessen voorjaar & zomer (16 lessen)*   🔘
Tennislessen najaar & winter (12 lessen)*   🔘
Interne clubevenementen**  

 

Tarieven 12 tot 18 jaar

  BRONS ZILVER GOUD
  € 42,50/ jaar € 155,50/ jaar € 268,50/ jaar
Lidmaatschap
Deelname competitie € 15/ comp.
Tennislessen voorjaar & zomer (16 lessen)*   🔘
Tennislessen najaar & winter (12 lessen)*   🔘
Interne clubevenementen**  

 

* Het Zilver-pakket omvat ofwel de zomerlessen ofwel de winterlessen (naar keuze).

** Kosten voor maaltijden, eten, drinken etc. zijn niet inbegrepen, tenzij anders aangegeven. Het principe is dat iedereen meedoet, tenzij vooraf tijdig wordt afgemeld. Binnen het Brons-pakket is deelname aan interne clubevenementen ook mogelijk, maar hiervoor kan een extra aanvullende financiele bijdrage worden gevraagd.

Competitie

Voor jeugd met het Zilver-pakket of Goud-pakket is deelname aan de KNLTB-competities gratis. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De kosten worden door de vereniging betaald en zijn dus niet verdisconteerd in de pakketprijs. De vereniging kan niet garanderen dat ieder jeugdlid steeds in een competitieteam geplaatst kan worden.

Jeugdleden met het Brons-pakket kunnen ook deelnemen aan de KNLTB-competitie. Daarvoor geldt een eigen bijdrage van € 15 per competitie en per competitieteam waaraan zij deelnemen. 

Betaling en leeftijdsgrenzen

De pakketprijzen zijn per jaar. Ouders kunnen jaarlijks tot 1 april de keuze voor het pakket van het lopende jaar aangeven. Als geen keuze wordt doorgegeven, wordt het aflopende pakket automatisch met 1 jaar verlengd.

De bedragen voor de zilver- en goudpakketten mogen ook in termijnen betaald worden. Tussentijdse opzegging en creditering is niet mogelijk.

Het jaar waarin de 12-jarige leeftijd wordt bereikt geldt als eerste jaar waarin de tarieven voor 12-18 jaar van toepassing zijn. Het jaar waarin de 18-jarige leeftijd wordt bereikt geldt als eerste senior-jaar en vanaf dat jaar gelden de seniortarieven.

Laag inkomen, toch tennis voor de kinderen

Hebt u een laag inkomen, maar wilt u uw kind(eren) wel graag laten tennissen? Wellicht komt u in aanmerking voor het Kindpakket van de gemeente Schagen. U kunt dan via Meedoen Schagen een (volledige) bijdrage krijgen voor de kosten van de Alles-in-1 pakketten. Meer informatie hierover vindt u op meedoenschagen.nl of neem contact op met het wijkteam van de gemeente Schagen.

Actuele informatie tennislessen:

De tennislessen worden verzorgd door Tennisschool Joeri van Gellekom.

De winterlessen beginnen omstreeks 1 november en bestaan uit een reeks van 12 lessen. 

De zomerlessen beginnen omstreeks 1 april en bestaan uit een reeks van 16 lessen.

Er wordt gelest in groepjes van (in principe) maximaal 5-6 kinderen op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag, in te delen door de jeugdcommissie (Janneke Vink) in overleg met de ouders.

De lestijd bedraagt 1 les per week en 1 les duurt 50 minuten. Bij minder dan 5 kinderen in een groepje kan de lestijd worden verkort.

Indien ten gevolge van weersomstandigheden geen les kan worden gegeven, geldt de volgende regel: Eerste vervallen les wordt niet ingehaald; Tweede vervallen les wordt wel ingehaald; Derde vervallen les wordt niet ingehaald; Vierde vervallen les wordt wel ingehaald, enzovoorts.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het bestuurslid jeugd, Janneke Vink. Haar contactgegevens vind je hier.