Tennislessen

Informatie over de tennislessen.

De lessen op ons tennispark worden verzorgd door de zelfstandige Tennisschool Joeri van Gellekom. Tweemaal per jaar start een nieuwe reeks tennislessen. 

 

Zomertraining

De zomertrainingen bestaan uit een reeks van 16 lessen (dit geldt voor zowel de junioren als senioren). Deze worden gegeven van april t/m half juli en worden, afhankelijk van eventuele uitval, na de vakantie weer vervolgd.

Koningsdag en Hemelvaartsdag worden er geen lessen gegeven.

Voor de junioren worden de lessen op dinsdag- of vrijdagmiddag gegeven.

Voor de junioren draagt de tennisclub bij in de leskosten voor de zomertraining. De ouderbijdrage bedraagt slechts € 90,- per kind ongeachte de grootte van de lesgroepen. Deze bijdrage wordt door de trainer in rekening gebracht.

Voor de senioren worden de lessen op dinsdag- of woensdagavond gegeven.

 

Wintertraining

De wintertraining bestaat verdeeld over de hele winter voor de junioren uit 12 lessen en voor de senioren uit 16 lessen. 

Voor de jeugd wordt de wintertraining gegeven op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag. Voor de senioren wordt de wintertraining gegeven op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagavond.

Tijdens de kerstvakantie zal er geen training worden gegeven.

 

Kosten lessen senioren

De kosten voor de senioren bedragen voor de zomerlessen € 45,- per lesuur x 16 lessen = € 720,- gedeeld door het aantal personen in een groep. 

De kosten voor de zomer- en winterlessen worden rechtstreeks door de trainer in rekening gebracht.

 

Kosten lessen junioren

Helaas is het voor onze vereniging niet haalbaar om naast de zomerlessen ook de winterlessen te subsidiëren. Daarom is de ouderbijdrage van de winterlessen even hoog als voor de zomerlessen.

*  Winterlessen; 12 lessen van 50 minuten.* Totale kosten: € 90,- in rekening gebracht door de trainer)

*  Zomerlessen; 16 lessen van 50 minuten.* Totale kosten: € 90,- (in rekening gebracht door de trainer)

Indien voor winter- én zomerlessen wordt gekozen, bedragen de totale kosten: € 180,- voor 28 lessen (in twee termijnen van € 90 in rekening gebracht door de trainer). 

* De lesduur is afhankelijk van de grootte van de lesgroep. E.e.a. volgens de voorwaarden van de trainer.

 

 

Informatie training en lessen winter 21-22.pdf