Tennislessen

Informatie over de tennislessen.

Twee keer per jaar starten wij met een nieuwe reeks tennislessen.

 

Zomertraining

De zomertrainingen bestaan uit een reeks van 16 lessen (dit geldt voor zowel de junioren als senioren). Deze worden gegeven van april t/m half juli en worden, afhankelijk van eventuele uitval, na de vakantie weer vervolgd.

Koningsdag en Hemelvaartsdag worden er geen lessen gegeven.

Voor de junioren worden de lessen op dinsdag- of vrijdagmiddag gegeven.

Voor de junioren draagt de tennisclub bij in de leskosten voor de zomertraining. De ouderbijdrage bedraagt slechts € 90,- per kind ongeachte de grootte van de lesgroepen.

Voor de senioren worden de lessen op dinsdag- of woensdagavond gegeven.

 

Wintertraining

De wintertraining bestaat verdeeld over de hele winter voor de junioren uit 12 lessen en voor de senioren uit 16 lessen. 

Voor de jeugd wordt de wintertraining gegeven op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag. Voor de senioren wordt de wintertraining gegeven op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagavond.

Tijdens de kerstvakantie zal er geen training worden gegeven.

 

Kosten lessen senioren

De kosten voor de senioren bedragen voor de zomerlessen € 45,- per lesuur x 16 lessen = € 720,- gedeeld door het aantal personen in een groep. 

De kosten voor de zomer- en winterlessen worden rechtstreeks door de trainer in rekening gebracht.

 

Kosten lessen junioren

Helaas is het voor onze vereniging niet haalbaar om naast de zomerlessen ook de winterlessen te subsidiëren. Mocht na de zomertraining ook de wintertraining gevolgd worden bieden wij deze combinatie voor slechts € 180,- aan.

Winterlessen  én  Zomerlessen;

*  winterlessen; 12 lessen van 40-50 minuten; afhankelijk van de grootte v/d lesgroep

*  zomerlessen; 16 lessen van 50 minuten *  totale kosten: € 180,- voor 28 lessen !  

- De leskosten worden in 2 termijnen van € 90,- door de trainer in rekening gebracht.