Zomerabonnement

Informatie en voorwaarden:

 • Het zomerlidmaatschap loopt van 1 april tot 1 oktober.
 • Het zomerlidmaatschap kost  € 75,-- (zonder KNLTB-lidmaatschap) of € 90,-- (met KNLTB-lidmaatschap) per persoon.
 • Het zomerlidmaatschap wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
 • Je kunt je elk jaar weer aanmelden.
 • Het zomerlidmaatschap vervalt automatisch.
 • Vooraf aan het spelen dient via de KNLTB CubApp of via de knop "afhangen leden" op deze website een baan gereserveerd te worden. Je krijgt hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord.
 •  Vrij spelen kan alleen op doordeweekse dagen tot 17.00 uur en in de weekenden tot 20.00 uur.
 • Aan het zomerlidmaatschap zonder KNLTB-lidmaatschap gekoppeld kun je wel aan onze interne toernooien meedoen, maar niet aan de open toernooien (uiteraard tenzij je al lid bent van een andere vereniging).  
 • Gedurende het lidmaatschap kan verenigingsnieuws via e mail en/of WhatsApp worden gestuurd.
 • Voorts zijn alle bepalingen uit het huishoudelijk - en baanreglement van T.C. ’t Oghe van kracht.

Het inschrijfformulier kun je hier invullen en verzenden.

Je kunt het formulier ook hier downloaden om te printen en ingevuld in te leveren bij het adres dat op het formulier staat of ingescand e-mailen naar [email protected]. De aangeleverde persoonsgegevens gebruiken we alleen voor het aanmaken van het lidmaatschap ons systeem en alleen tijdens het lidmaatschap.

 Informationen und Bedingungen:

 • Die Sommermitgliedschaft läuft vom 1. April bis 1. Oktober.
 • Die Sommermitgliedschaft kostet 75 € oder 90 € pro Person.
 • Die Sommermitgliedschaft wird für einen bestimmten Zeitraum abgeschlossen.
 • Sie können sich jedes Jahr registrieren.
 • Die Sommermitgliedschaft läuft automatisch ab.
 • Vor dem Spielen muss ein Platz über die KNLTB CubApp oder über die Knopf "Afhangen leden" auf dieser Website reserviert werden. Sie erhalten hierfür einen Benutzernamen und ein Passwort.
 • Freies Spiel ist nur an Wochentagen bis 17.00 Uhr und am Wochenende bis 20.00 Uhr möglich.
 • Mit der Sommermitgliedschaft 75 € ist keine KNLTB-Mitgliedschaft verbunden. Sie können daher an unseren internen Turnieren teilnehmen, jedoch nicht an den offenen Turnieren (natürlich, es sei denn, Sie sind bereits Mitglied eines anderen Verbandes).
 • Mit der Sommermitgliedschaft 90 € ist KNLTB-Mitgliedschaft verbunden.
 • Während der Mitgliedschaft können Verbandsnachrichten per E-Mail und / oder WhatsApp gesendet werden.
 • Darüber hinaus sind alle Bestimmungen des T.C. Oghe in der Tat.

Registrieren: sende eine Email an [email protected] oder rufen Sie 003106 29167548 an.