Zomerabonnement

Informatie en voorwaarden:

 • Het zomerlidmaatschap loopt van 1 april tot 1 oktober.
 • Het zomerlidmaatschap kost  € 75,-- (zonder KNLTB-lidmaatschap) of € 90,-- (met KNLTB-lidmaatschap) per persoon.
 • Het zomerlidmaatschap wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
 • Je kunt je elk jaar weer aanmelden.
 • Het zomerlidmaatschap vervalt automatisch.
 • Vooraf aan het spelen dient via de KNLTB CubApp of via de knop "afhangen leden" op deze website een baan gereserveerd te worden. Je krijgt hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord.
 •  Vrij spelen kan alleen op doordeweekse dagen tot 17.00 uur en in de weekenden tot 20.00 uur.
 • Aan het zomerlidmaatschap zonder KNLTB-lidmaatschap gekoppeld kun je wel aan onze interne toernooien meedoen, maar niet aan de open toernooien (uiteraard tenzij je al lid bent van een andere vereniging).  
 • Gedurende het lidmaatschap kan verenigingsnieuws via e mail en/of WhatsApp worden gestuurd.
 • Voorts zijn alle bepalingen uit het huishoudelijk - en baanreglement van T.C. ’t Oghe van kracht.

Het inschrijfformulier kun je hier invullen en verzenden.

 

 Informationen und Bedingungen:

 • Die Sommermitgliedschaft läuft vom 1. April bis 1. Oktober.
 • Die Sommermitgliedschaft kostet 75 € oder 90 € pro Person.
 • Die Sommermitgliedschaft wird für einen bestimmten Zeitraum abgeschlossen.
 • Sie können sich jedes Jahr registrieren.
 • Die Sommermitgliedschaft läuft automatisch ab.
 • Vor dem Spielen muss ein Platz über die KNLTB CubApp oder über die Knopf "Afhangen leden" auf dieser Website reserviert werden. Sie erhalten hierfür einen Benutzernamen und ein Passwort.
 • Freies Spiel ist nur an Wochentagen bis 17.00 Uhr und am Wochenende bis 20.00 Uhr möglich.
 • Mit der Sommermitgliedschaft 75 € ist keine KNLTB-Mitgliedschaft verbunden. Sie können daher an unseren internen Turnieren teilnehmen, jedoch nicht an den offenen Turnieren (natürlich, es sei denn, Sie sind bereits Mitglied eines anderen Verbandes).
 • Mit der Sommermitgliedschaft 90 € ist KNLTB-Mitgliedschaft verbunden.
 • Während der Mitgliedschaft können Verbandsnachrichten per E-Mail und / oder WhatsApp gesendet werden.
 • Darüber hinaus sind alle Bestimmungen des T.C. Oghe in der Tat.

Registrieren: klicken Sie hier